Váhy pod invalidný vozík

Sú určené pre imobilných občanov, ktorí majú klasický invalidný vozík a potrebujú sa vážiť. Je určené ako pre mechanický invalidný vozík tak pre elektrický invalidný vozík. S týmto invalidným vozíkom pacient jednoducho nabehne na vážiace lyžiny a odpočíta svoju hmotnosť. Tara invalidného vozíka sa odpočítava. Táto lekárska váha patrí medzi praktické pomôcky pre invalidov. Podobný variant, ako vážiť invalidných občanov, je vážiace kreslo alebo váha pod lôžka .
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ