Spracovanie osobných údajov

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov dáva súhlas, aby spoločnosť FORMAT 1 spol. s ro, so sídlom č.p. 643, 683 52 Křenovice, IČO: 42 66 01 31, zapísaná vo verejnom registri vedenom na KOS Brno súdom v Brne, v oddiele C, vložke 4512 (ďalej len "Správca") v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR ) o ochrane osobných údajov spracovávala tieto vaše osobné údaje: meno a priezvisko, názov spoločnosti, email, telefónne číslo, adresu, IČO a DIČ v prípade firemných zákaziek. Spomínané osobné údaje spracovávame na účely servisu webu, marketingových služieb a Správca ich bude spracovávať po dobu 3 rokov.

S vyššie uvedeným spracovaním vymenovaných osobných údajov udeľujete svoj výslovný a informovaný súhlas, ktorý ale môžete vziať kedykoľvek späť. Stačí napríklad zaslať email na adresu format1@format1.sk alebo list na adresu spoločnosti FORMAT 1 spol s ro, č.p. 643, 683 52 Křenovice.

 

Osobné údaje, ku ktorých spracovanie ste udelili svoj súhlas, môžu pre Správca spracovávať aj títo spracovatelia:

- Obchodná spoločnosť Shean sro, so sídlom Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Brne v oddiele C, vložke 48866, ako poskytovateľ servisu webu a marketingových služieb

- A ďalej za účelom spracovania objednávky dopravcami a účtovnej kancelárii s ktorými máme zmluvný vzťah chránený zmluvou vrátane zmluvy o spracovaní osobných údajov.

- Prípadne ďalšie spoločnosti, ktorých služby zatiaľ Správca nevyužíva.

 

Podľa uvedeného nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov máte právo vziať svoj súhlas kedykoľvek späť, požadovať od nás správy o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, požadovať od nás vysvetlenie dôvodu a spracovanie osobných údajov, požiadať o prístup k týmto údajom, ktoré môžete opraviť alebo aktualizovať, požadovať od nás zmazanie svojich osobných údajov, obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ak budete mať pochybnosť o dodržiavaní povinností so spracovaním osobných údajov z našej strany.