Vrecovacie váhy na zákazku

Vrecovacie váhy na zákazku naša firma dodáva v prípade, že vám nevyhovuje žiadna štandardne vyrábaná vrecovacia váha či už rozmerovo, alebo funkciami.
Sme schopní sa prispôsobiť rôznym druhom vrecovacích surovín, prispôsobiť našu váhu výsypu z vášho sila (zdroja suroviny), rôznym druhom vriec atď.
Navažovať môžeme šnekom, vibračným podávačom alebo len obyčajným riadeným otváraním posúvača a pod.
Váhy je možné dodať vrátane pojazdového pásu, podstavca pod vrecia, môžu byť technologické či obchodné (stanovené meradlo).
K váhe môžeme dodať vstupný zásobník (násypku), môžeme vrecovať aj z bigbagov (vrátane držiaka na bigbagy) a pod.

Ak máte o tento druh váh záujem, potom ako máte v takom prípade postupovať?
Je to veľmi jednoduché:
  • Najprv u nás o váhu požiadate. Je jedno, či telefonicky, mailom a pod. Ak pošlete aj fotografie aktuálneho stavu, bude to pre nás veľmi prínosné.
  • Potom, v prípade, že vaše požiadavky bude nutné ešte spresniť, prídeme k vám na miesto, zmeriame si aktuálny stav pre prípadnú následnú konštrukciu a dohodneme požadovanú funkciu váhy.
  • Zašleme nezáväznú cenovú ponuku vrátane opisu váhy. Ak vám bude všetko vyhovovať, zašlete objednávku
  • Nasleduje konštrukcia, výroba a nakoniec montáž. Počas konštrukčných prác s vami konzultujeme rozmery, popr. funkciu váhy.
Tu si môžete prezrieť niekoľko realizácií:

Prietoková váha na slad:
Váha je vradená do prietokového potrubia.
V nastaviteľných časových úsekoch dávkuje presné požadované množstvo sladu v kg/hod. do mlyna.
Váha je úplne autonómna a je prispôsobená už existujúcej technológii, kde by štandardná váha nevyhovela rozmermi ani funkciou.
Celá konštrukcia vrátane softvéru váhy bola prispôsobená na mieru.
Vrecovacia váha na slad:
Zo zdroja sladu (sila) sa pomocou vibračného podávača slad vrecuje do rôzne veľkých vriec.
Váha je doplnená pojazdovým pásom (linkou), ktorá vrece zaváža k zošívačke a následne do obracacieho a stohovacieho zariadenia.
Časť váhy prechádza cez stenu, všetko je prispôsobené už existujúcemu rozloženiu technológie.
Celá konštrukcia váhy bola zhotovená na mieru daného priestoru a požadovanej funkcii.
 
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ