Optické antikolizne systémy

Optické antikolizne zariadenie sa skladá z riadiacej jednotky, ktorú tvorí združený vysielač svetelného lúča súčasne s prijímačom. Dosah svetelného lúča je približne do 10 m, čo je pre väčšinu mostových žeriavov dostatočná vzdialenosť. Protizrážkové zariadenia pre žeriavy s optickým snímaním sú žiadané kvôli nízkej obstarávacej cene. Nie sú ale vhodné a odporúčané do prašného prostredia.

Viac informácií

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Na riadiacej jednotke je možné plynulo nastavovať spínaciu vzdialenosť, pod ktorú systém aktivuje svoje výstupné relé. Tým možno zamedziť nebezpečnému priblíženiu žeriavov na rovnakej dráhe.

Ak máme zostavu jeden žeriav voči pevnej prekážke (koniec dráhy a pod.), Použijeme jedno zariadenie (riadiaca jednotka na žeriave, odrážka na prekážke). Ak máme zostavu 2 žeriavy voči sebe, použijeme dve tieto zariadenia: na prvom žeriave riadiaca jednotka, na druhom "jeho" odrážka a naopak - druhá riadiaca jednotka na druhom žeriave a "jeho" odrazové sklo na prvom žeriave.