Vážiace kreslá

Pojazdné vážiace kreslo pre váženie imobilných, chorých či zdravotne postihnutých osôb

Pojazdné vážiaci kreslo je kreslo s váhou, určené pre váženie invalidov, vážení handicapovaných osôb, váženie chorých osôb. Kreslo s váhou je teda vhodné pre nemocničné zariadenia, sanatóriá, domov dôchodcov, rehabilitačné pracovisko, hospic, LDN pod. Pojazdné kreslo s váhou uľahčuje manipuláciu s horšie pohyblivou osobou, oi. Aj tým, že kreslo s váhou možno využiť aj k transportu osoby na kratšiu vzdialenosť. Batériová prevádzka displeja umožní váženie pacientov i mimo dosah sieťového napätia.