Meranie síl

Disponujeme vlastným strojným konštrukčným a elektrotechnickým oddelením a našou strojnou a elektrotechnickou výrobou. Keďže vykonávame aj montáže, sme pripravení vykonávať konštrukciu zariadení či úpravu existujúcich zariadení, kde je potrebné merať silu, či už ťahovú, tlakovú či inú. Meriame na mieru podľa vašich požiadaviek.

Vykonávame štandardné i zákazkové meranie síl

Meriame v rozpätí od od 20 N do 5 000 kN (od 2 kg do 500 t). K dispozícii máme širokú škálu typov a nosností tenzometrických snímačov sily. Konštrukčné prispôsobenie meradla k danej meranej technológii možno vykonať ako štandardnými mechanickými prípravkami, tak možno pripraviť konštrukčné dielce na neštandardné meranie síl. Merania vykonávame aj jednorázovo.

Štandardné meranie síl

Prebieha použitím štandardných mechanických dielcov. Pre ťah používame závesné kyvné oká, omega strmene, pre taký tlak oporné plochy. Zobrazenie okamžitej sily a špičkovej sily (peak) vám zobrazíme priamo počas merania na displeji. Údaje možno vyexportovať a zaznamenať do xls tabuľky.

Zákazkové meranie síl

Toto meranie je určené pre prípady, pri ktorých je nutné zhotoviť riešenie umožňujúce vloženie snímača sily do meraného zariadenia. Vtedy využívame vlastné konštrukčné prvky (dielce) zhotovené na mieru daného merania. Celé toto meranie spočíva v konštrukčnom prispôsobení na mieru. Ďalšie spracovanie nameraných hodnôt je tiež možné vykonať na mieru - časozberný záznam, zistenie minimálne a maximálne meranej hodnoty, z čoho vždy vyhotovíme grafický výstup priebehu sily a umožníme vám zaznamenať ho do počítača.

Máme pre vás širokú škálu meracích jednotiek - prenosné, batériové, stacionárne na 230 VAC a 12-24 VDC. Displeje meradiel sú v prevedení LED a LCD. Poskytujeme varianty jednotiek s dátovým výstupom do PC (RS232, RS485, USB) so záznamom na USB Flash pamäť či iné zbernice dát.

 

V prípade požiadavky na meranie neváhajte vyplniť náš kontaktný formulár uvedený nižšie.

 

Takisto si môžete pozrieť aj výber fotografií našich realizovaných meraní:

Meranie sily napínania volejbalových sietí až do 50 kNMeranie prítlačnej sily v lise do 30 kN
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ