Meranie síl

Firma FORMAT1 spol. s ROMA vlastné strojné konštrukčné a elektrotechnické oddelenie, strojná a elektrotechnická výroba, vykonáva montážne činnosti. Sme pripravení vykonávať konštrukciu zariadení či úpravu existujúcich zariadení, kde je potreba merať silá, či už ťahové, tlakové či iné. Merania sú dodávané úplne "na kľúč" a to od dohodnutie požadovanej funkcie, cez meranie existujúceho stavu predmetného zariadenia priamo na mieste, strojnú konštrukciu, elektrotechnickú schému a výrobu rozvádzačov, riadiacich a zobrazovacích jednotiek, softvér až po konečnú montáž a zaškolenie.

Vykonávame štandardné i zákazkové meranie síl

Meranie od od 20 N do 5 000 kN (od 2 kg do 500 t). K dispozícii je široká škála typov a nosnosťou tenzometrických snímačov sily. Konštrukčné prispôsobenie meradla k danej meranej technológii možno vykonať ak sa štandardnými mechanickými prípravkami, tak možno pripraviť konštrukčné dielce na neštandardné meranie síl. Merania vykonávame aj jednorázovo.

Štandardné meranie síl

S využitím štandardných mechanických dielcov: pre ťah závesné kyvné oká, omega strmene, pre tlak oporné plochy, guľové vrchlíkmi pod. Zobrazenie okamžitej sily a špičkové sily (peak) na displeji. Možnosť záznamu do xls tabuľky.

Zákazkové meranie síl

Je pre prípady, kde sa jedná o nutnosť zhotovenia lieku umožňujúci vloženie snímača sily do meraného zariadenia. Tu využívame vlastných konštrukčných prvkov (dielcov) zhotovených na mieru daného merania. Spočíva v konštrukčnom prispôsobení na mieru. Ďalšie spracovanie nameraných hodnôt je tiež možné vykonať na mieru: časozberný záznam, zistenie min. a max. meranej hodnoty, grafický výstup priebehu sily pod. Možnosť záznamu do počítača.

Máme širokú škálu meracích jednotiek - prenosné batériové, stacionárne na 230 VAC, 12-24 VDC. Displej v prevedení LED, LCD. Varianty jednotiek s dátovým výstupom do PC (RS232, RS485, USB), so záznamom na USB Flash pamäť a pod.

V prípade požiadavky neváhajte použiť náš kontaktný formulár uvedený nižšie.

Nižšie si môžete prezrieť výber z našich mnohých realizovaných aplikácií:
 

Meranie sily napínania volejbalových sietí až do 50 kNMeranie prítlačnej sily v lise do 30 kN
Neváhajte nás kontaktovať