Antikolízne systémy

Antikolízne systémy sú systémy zabraňujúce zrážke dvoch susedných žeriavov.

V sortimente máme ako protizrážkové zariadenia pre mostové žeriavy na jednej spoločnej dráhe, tak aj pre žeriavy umiestnené nad sebou.

Protizrážkové systémy možno vybrať z kategórie optických antikoliznych zariadení alebo kategórie mikrovlnných zariadení.

Optické systémy sú obľúbené predovšetkým vďaka svojej priaznivej cene. Majú nastaviteľný dosah do 10 až 20 m a fungujú na princípe vysielača s odrazovým sklíčkom.

Mikrovlnné systémy sú určené pre ťažké prevádzky, kedy optika zlyháva (napríklad z dôvodu prašného prostredia, náročných svetelných podmienok a podobne). Tieto zariadenia merajú aj rýchlosť jazdy žeriavov a na základe toho upravujú ich brzdnú dráhu - pri nižšej rýchlosti dovolí brzdnú dráhu skracujú a naopak.

Protizrážkové zariadenia pre žeriavy nad sebou sú založené na kombinácii optických alebo mikrovlnných systémov, navzájom prepojených rádiomodemami. Tieto zariadenia sa projektujú na mieru danej situácie. V prípade tejto požiadavky vyplňte, prosíme, formulár s vašou požiadavkou

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ