Váhy pod silá a zásobníky

Váhy pod silá sú zostavené z váhových dielcov (v e-shope sa uvažuje so silom so 4 nohami), displeja a krytu na displej.
Tieto váhy majú profesionálne vyhotovenie. Vyznačujú sa veľkou robustnosťou, odolnosťou proti bočným silám, základovou doskou s možnosťou zarovnania do roviny na nerovnom povrchu, kvalitnými snímačmi sily a prehľadným LED displejom.

Okrem štandardných váh pod bežné silá máme v sortimente aj váhy pod špeciálne silá atypickej konštrukcie.
Pretože sme výrobca týchto váh, môžeme sa konštrukčne prispôsobiť už existujúcim silám priamo na mieru.
áhy potom môžu byť s rôznymi dátovými výstupmi, rádioprenosom dát a pod.

Ako si vybrať správnu zostavu pre svoje silo:
  1. Vyberte nosnosť váhy. Pri výbere snímačov sily je nutné uvažovať hmotnosť sila brutto (teda hmotnosť suroviny vrátane hmotnosti samotného sila). K tejto brutto hmotnosti pridajte aspoň 30 % rezervu.
  2. Zvoľte najbližšiu vyššiu nosnosť váhových dielcov.
  3. Vyberte typ displeja: Či stačí iba malá kalibračná jednotka na DIN lištu iba so servisným displejom, alebo či požadujete väčší LED displej (20 mm znaky) pre obsluhu sila, alebo dokonca veľkoplošný LED displej so 100 mm alebo až s 200 mm znakmi.
  4. Vyberte, či požadujete na zvolený displej kovový štít proti slnku či dažďu či výkyvný držiak na displej.
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ