Váhy pod silá a zásobníky

Váhy sú určené na nové aj staršie silá či násypky. Sú uspôsobené pre akákoľvek, aj atypické silá. Nosnosti váh možno dodať až do 200 t brutto. Plné konštrukčné prispôsobenie mechanického prevedenia váh existujúcemu silu, so žiadnym, či minimálnym zásahom do jeho pôvodnej konštrukcie. Váhy možno použiť aj pod miešačky valčekové trate alebo pásové dopravníky.
  • Široká škála indikátorov, LCD alebo LED s mnohými funkciami.
  • Možnosť pripojenia k počítaču, PLC, podľa indikátora výstupy RS232, RS485, USB. Diaľkové prenosy údajov o hmotnosti (rádiomodemami pod.) Do nadriadeného PLC či kancelárskeho počítača.
  • Možnosť riadenia následných technologických procesov podľa hmotnosti v sile.
  • Možnosť riadenia plnenie silá podľa hmotnosti.
  • Možno dodať aj celonerezové prevedenie a sú možno ďalšie voliteľné rozšírenia (napr. Diaľkové ovládanie váhy formou kľúčenky, prepojenie niekoľkých indikátorov súčasne, atď.)
  • Elektronické (hardvérové) aj softwarové vybavenie váhy je možné prispôsobiť požiadavkám na danú aplikáciu.
  • Rozsah dodávky celého kompletu je od konštrukcie, cez výrobu, tvorbu softvér, dovoz, montáž, kalibráciu a zaškolenie.

Možnosť zapojenia týchto indikátorov:


Váha pod dvojité silo na 40t, zobrazenie na displeji LED, indikácia úbytku hmotnosti suroviny v sile.
Vrátane konštrukčnej úpravy existujúceho sila pre vloženie tenzometrických snímačov sily.
Zásobník na popolček, konštrukčná úprava existujúceho zásobníka na vloženie tenzometrických snímačov sily
Váha pod existujúce silo na sypký materiál, vrátane napojenia do riadiaceho systému a konštrukčné úpravy pätiek.
Neváhejte nás kontaktovat
Položky označené (*) je nutné vyplniť.