Váhy pod silá a zásobníky

Váhy z našej produkcie sú určené na nové aj staršie silá či násypky. Sú prispôsobené aj pre atypické konštrukcie síl. Nosnosti našich váh dosahuje hodnotu až do 200 ton. Plné konštrukčné prispôsobenie mechanického prevedenia váh existujúcemu silu so žiadnym či minimálnym zásahom do jeho pôvodnej konštrukcie zaručene oceníte.

Váhy možno použiť aj pod miešačky, valčekové trate alebo pásové dopravníky.

Čo treba v stručnosti o našich váhach vedieť?

  • Široká škála indikátorov LCD alebo LED s mnohými funkciami.
  • Možnosť pripojenia k počítaču, PLC, podľa indikátora disponujú výstupmi RS232, RS485 či USB. 
  • Umožňujú diaľkové prenosy údajov o hmotnosti (rádio modemami apod.) do nadriadeného PLC či kancelárskeho počítača.
  • Majú možnosť riadenia následných technologických procesov podľa hmotnosti v sile.
  • Dokážu regulovať plnenie sila podľa hmotnosti.
  • Možno dodať aj celonerezové prevedenie, spoločne s ďalšími voliteľnými rozšírenimia (napr. diaľkové ovládanie váhy pomocou kľúčenky, prepojenie niekoľkých indikátorov súčasne apod.).
  • Elektronické (hardvérové) a softvérové vybavenie váhy je možné prispôsobiť požiadavkám danej aplikácie.
  • Rozsah dodávky celého kompletu je od konštrukcie, cez výrobu, tvorbu softvér, dovoz, až po montáž, kalibráciu a vaše zaškolenie.

S našimi váhami máte možnosť zapojenia týchto indikátorov:


 
Váha pod existujúce silo na sypký materiál, vrátane napojenia do riadiaceho systému a konštrukčné úpravy pätiek.Zásobník na popolček, konštrukčná úprava existujúceho zásobníka na vloženie tenzometrických snímačov silyVáha pod dvojité silo na 40t, zobrazenie na displeji LED, indikácia úbytku hmotnosti suroviny v sile. Vrátane konštrukčnej úpravy existujúceho sila pre vloženie tenzometrických snímačov sily.
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ