Váhy pod silá a zásobníky

Váhy sú určené na nové aj staršie silá či násypky. Sú uspôsobené pre akákoľvek, aj atypické silá. Nosnosti váh možno dodať až do 200 t brutto. Plné konštrukčné prispôsobenie mechanického prevedenia váh existujúcemu silu, so žiadnym, či minimálnym zásahom do jeho pôvodnej konštrukcie. Váhy možno použiť aj pod miešačky valčekové trate alebo pásové dopravníky.
  • Široká škála indikátorov, LCD alebo LED s mnohými funkciami.
  • Možnosť pripojenia k počítaču, PLC, podľa indikátora výstupy RS232, RS485, USB. Diaľkové prenosy údajov o hmotnosti (rádiomodemami pod.) Do nadriadeného PLC či kancelárskeho počítača.
  • Možnosť riadenia následných technologických procesov podľa hmotnosti v sile.
  • Možnosť riadenia plnenie silá podľa hmotnosti.
  • Možno dodať aj celonerezové prevedenie a sú možno ďalšie voliteľné rozšírenia (napr. Diaľkové ovládanie váhy formou kľúčenky, prepojenie niekoľkých indikátorov súčasne, atď.)
  • Elektronické (hardvérové) aj softwarové vybavenie váhy je možné prispôsobiť požiadavkám na danú aplikáciu.
  • Rozsah dodávky celého kompletu je od konštrukcie, cez výrobu, tvorbu softvér, dovoz, montáž, kalibráciu a zaškolenie.

Možnosť zapojenia týchto indikátorov:

Váha pod existujúce silo na sypký materiál, vrátane napojenia do riadiaceho systému a konštrukčné úpravy pätiek.Zásobník na popolček, konštrukčná úprava existujúceho zásobníka na vloženie tenzometrických snímačov silyVáha pod dvojité silo na 40t, zobrazenie na displeji LED, indikácia úbytku hmotnosti suroviny v sile. Vrátane konštrukčnej úpravy existujúceho sila pre vloženie tenzometrických snímačov sily.
Neváhajte nás kontaktovať