Stabilizované spínané zdroje AC/DC

Stabilizované pulzné zdroje

Pulzné zdroje majú vo všeobecnosti podobné využitie ako jednosmerné stabilizované zdroje. Na rozdiel od zdrojov napätia s transformátorom sú dobre chránené proti preťaženiu a skratu. Taktiež majú menšie rozmery a hmotnosť.

Až do nedávnej doby boli pulzné zdroje používané iba v hightech systémoch. Rastúce náklady na energiu, zvýšená miniaturizácia zariadení a zvyšujúce sa požiadavky užívateľov spôsobili, že pulzné napájacie zdroje sú využívané v čoraz väčšej miere.

Ich vysoká účinnosť (až 90%) a stabilné výstupné napätie, nezávislé na kvalite vstupného AC napätia, sú takmer ideálnym zdrojom jednosmerného prúdu. Zdroje podporujú širokú škálu zariadení, ako počítačové periférie, spotrebnú elektroniku či telekomunikačné a zdravotnícke zariadenia. Pri každom napájacom zdroji si môžete vybrať typ koncovky, ich prehľad vrátane vyobrazenia nájdete v sekcii konektory.
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ