Váhy na sudy

Váhy na sudy sú ideálne do krčiem, reštaurácií, hotelov a podobných prevádzok. Zvyčajne sú tieto kúsky z nášho sortimentu používané na váženie pivných sudov.

Sudové váhy možno použiť na občasné prevážanie akýchkoľvek iných sudov - sudy na olej, sudy na obilie a tak ďalej. Nerezové prevedenie stojana umožňuje jeho použitie aj vo vlhkých prostrediach, akými sú napríklad pivnice.

Sudová váha z našej ponuky je mechanická, nevyžaduje teda žiadny prívod elektrickej energie. Vyrába sa s nosnosťou až 120 kg.

Sudové váhy dodávame vo vyhotovení mechanickom a digitálnom.

  • Mechanické vyhotovenie nevyžaduje teda prívod elektrickej energie, indikátor je založený čisto na mechanickom princípe. Presnosť váženia (dielik) týchto váh nedosahuje presnosť váh digitálnych, obľubujú ich však tí, ktorí nechcú riešiť výmenu batérií.
  • Digitálne vyhotovenie váhy je založené na tenzometrickom meraní hmotnosti a s indikátorom napájaným na ceruzkové batérie. Presnosť váženia (dielik) týchto digitálnych váh je veľmi vysoká (až 20 g). Váhu je možné tárovať. Displej je podsvietený (výhoda v tmavej pivnici)