Čierne skrinky, záznamník dát

Čierna skrinka je zariadenie na monitorovanie vyťaženia zdvíhacích a iných zariadení. Má využitie ako záznamník dát, súčasne môže v spojení s tenzometrickým snímačom sily plniť funkciu obmedzovača preťaženia sledovaného zdvíhacieho zariadenia. Uplatnenie si nájde aj v iných odboroch vyžadujúcich sledovanie vyťaženia strojov (napríklad prevádzkových hodín).
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ