O nás

O firme

alternatíva Spoločnosť Format 1 spol. s ro (ďalej len F1) bola založená v r. 1991. Sídli v Křenovice u Slavkova neďaleko od Brna. Zameriava sa na výrobu váh a elektroniky.

História

Spoločnosť F1 bola založená s cieľom vyvíjať, vyrábať a predávať niektoré výrobky nielen z oblasti tzv. S potrební elektroniky, ale aj určitý sortiment výrobkov z oblasti tzv. Priemyselnej elektroniky.

Rozsiahly sortiment výrobkov

Zo širokej oblasti elektronických výrobkov pre bežnú potrebu sú vyberané výrobky, ktoré často potrebuje každý z nás buď doma, alebo na chate, či chalupe, v meste zrovna tak, ako aj na vidieku. Sú to napr. Odháňač drobných hlodavcov či iných nepríjemných živočíchov, vrátane vtákov, ktorí občas znepríjemňujú náš život. Ďalej to sú odstraňovače vodného kameňa z vody, ktorú odoberáme z verejného vodovodu, alebo z vlastnej studne. Nemenej vyhľadávané sú aj akustickosvětelné pomôcky pre osoby, ktoré sa potrebujú naučiť lepšie v reči rozlišovať krátke a dlhé samohlásky a slabiky.

Oveľa širšie je súbor zákazkových súborov pre priemysel. F1 systematicky rieši problematiku snímania a vyhodnocovania ťahových aj tlakových síl vo všetkých možných oblastiach priemyslu od ľahkého a spracovateľského až po ťažký, kam možno zahrnúť oi. Aj huty a zlievárne. F1 je postupne stále viac uznávaná ako profesionálna firma, ktorej výrobky sú nielen presné a spoľahlivé, ale sú zabezpečené aj kvalitné údržbou, pretože F1 svoje systémy nielen vyvíja vo vlastnom konštrukčnom oddelení a vyrába vo vlastných dielňach, ale u zákazníka aj inštaluje a udržiava, vrátane prvotné a následných pravidelných kalibráciou. Kvalita a spoľahlivosť niektorých importovaných komponentov je overená mnohoročnou skúseností. F1 dodáva obmedzovače preťaženie výťahov, kladkostrojov, žeriavov ai. Zdvíhacích zariadený í (Dalen ZZ), monitorovacie zariadenia na monitorovanie pracovného vyťaženia ZZ, anemometre a antikolizní zariadení pre ZZ.

Za zmienku určite stojí aj ponuka sériovo vyrábaných váh všetkých druhov. F1 totiž ponúka nielen bežné váhy stolové , plošinové, závesné, či tzv. Počítacie , ale aj špeciálne váhy na vysokozdvižné vozíky, lopatové nakladače ai. Stavebné stroje, príp. i tzv. poduškové váhy pod autá a ďalšie.

projekty:

FORMAT 1 spol. s ro - realizuje projekt č. CZ.01.1.02 / 0.0 / 0.0 / 18_215 / 0019062 s názvom "Vývoj nového vážnych systémov pre zefektívnenie logistiky". Cieľom predstaveného projektu je navrhnú nové multifunkčné respektíve multiplatformové softvérové ​​riešenie vážnych systém pre špedičné firmy, tak aby bolo veľmi jednoducho editovateľné, mohlo fungovať s váhovými systémami rôznych výrobcov a najmä bolo dostatočné flexibilné. Flexibilnosť je nutnou podmienkou. aby si firmy mohli následne prispôsobiť softvér pre svoje vlastné špecifické podmienky. Tento projekt je financovaný s podporou Európskej únie z prostriedkov fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu podnikania a inovácie pre konkurencieschopnosť pod záštitou Ministerstva priemyslu a obchodu.

certifikáty:

ISO9001
ISO9001