Špeciálne antikolizne systémy

Špeciálne antikolízne zariadenia sú zariadenia zostavené na mieru daného systému a používajú sa v prípadoch, kedy nevyhovuje ani klasický optický či radarový (mikrovlnný) systém. Ide napríklad o tieto situácie:

- dva žeriavy jazdia nad sebou na dvoch samostatných žeriavových dráhach a horný žeriav nesmie prekrížiť cestu dolnému žeriavu a naopak,
- žeriav jazdí nad robotom a výsuv ramena robota smerom nahor môže spôsobiť kolíziu so žeriavom jazdiacim nad ním,
- treba zamedziť zídenie dvoch žeriavov jazdiacich po dráhach v tesne susediacich lodiach na jeden spoločný stĺp...
...a ďalšie špeciálne prípady.

Pretože ide o neštardandné prípady riešenie antikolízie, odporúčame kontaktovať nás, či už prostredníctvom nižšie uvedeného formulára, alebo telefonicky či e-mailom za účelom prerokovania zadania a následného odoslania ponuky na daný systém.

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ