Ako vybrať antikolizny systém

Antikolízne systémy máme v ponuke tri – optické, mikrovlnné a špeciálne. Popíšeme ich plusy a mínusy a doplníme naše odporúčanie.  

Optické antikolízne systémy

Sú založené na princípe vysielania svetelného paprsku voči odrazu. Ak máte 2 žeriavy na rovnakej dráhe a chcete zaistiť, aby sa nezrazili, potom na jeden žeriav nainštalujete vlastnú jednotku, čo je vysielač a prijímač v jednej krabičke, a na druhý žeriav pripevníte odrazku. Pretože žeriav sa na dráhe pri jazde (obzvlášť pri rozjazde a brzdení) mierne prieči (nejde úplne kolmo), svetelný lúč z vysielača má teda mierny rozkmit do strán. Preto niekedy odporúčame použiť 2 či dokonca 3 tieto odrazky. Odrazka má byť namontovaná čo najviac kolmo k vysielaču.

Pre antikolíziu dvoch žeriavov voči sebe je nutné použiť dva tieto systémy: na prvý žeriav jednotku a proti nemu na druhom žeriave odrazka a na druhý žeriav jednotku a proti nemu na prvom žeriave odrazka. K zamedzeniu zrážky jedného žeriavu voči pevnej časti stačí jedno zariadenie (vysielač – odrazka).

Výhody

  • Nízka cena.
  • Jednoduchá montáž.

Nevýhody

  • Malá odolnosť voči zaprášeniu šošovky vysielača.
  • Nie príliš presné nastavenie spínacej vzdialenosti medzi žeriavmi.
  • Dosah maximálne do zhruba 10–12 m.
  • Blokuje žeriavy na nastavenú vzdialenosť bez ohľadu na ich okamžitú rýchlosť.

Mikrovlnné antikolízne systémy

Sú založené na princípe Dopplerova javu (v podstate radar). Namiesto svetelného lúča je vysielaný zväzok elektromagnetického vlnenia. Toto vlnenie jednoduchšie preniká i prachom, parou apod. Zariadenie je tvorené dvoma parabolami – vysielacou a prijímacou. Na každom žeriave je umiestnená jedna nasmerovaná voči sebe.
Vysielaný lúč (zväzok) má určitý vyžarovací uhol, takže paraboly nie sú tak veľmi citlivé na presné nasmerovanie na seba ako pri optickom systéme s odrazkou.
K zamedzeniu zrážky dvoch žeriavov voči sebe i pre zamedzenie zrážky jedného žeriavu s pevnou prekážkou sú použité vždy dve paraboly proti sebe. Rozdiel je iba v tom, že pri dvoch žeriavoch sa jedná o dve plnohodnotné paraboly (vysielajú i prijímajú a blokujú žeriavy), kdežto pri jednom žeriave voči pevnej časti je parabola umiestnená na pevnej časti iba pasívny odrážač.

Výhody 

  • Vhodné do (relatívne) prašného prostredia, jednoducho preniká i prachom, parou.
  • Má dosah až 25 m.
  • Meria i okamžitú rýchlosť žeriava, teda žeriav brzdí úmerne s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť (pri pomalej jazde dovolí bližšie zídenie žeriava k sebe a naopak).

Nevýhody

  • Je drahší než optický antikolízny systém. 

Špeciálne antikolízne systémy

Sú zariadenia zostavené na mieru danej situácie. Ide o situácie antikolízie žeriavov nad sebou, žeriavov voči technológiám umiestnené na zemi (robot s ramenom) apod. Tu sa používa prepojenie žeriavu radiomódemami, meranie okamžitej pozície žeriavov laserom, vymedzenie kolíznej plochy spínačmi po trase žeriava apod. V prípade takej požiadavky na riešenie antikolízie je z našej strany potrebné si obvykle situáciu prehliadnuť na mieste a na základe tejto prehliadky potom zostavíme konkrétnu ponuku na jeho riešenie.