Ako vybrať antikolizny systém

Antikolízne systémy máme v ponuke tri – optické, mikrovlnné a špeciálne. Popíšeme vám ich plusy, aby ste spoznali ich možnosti.

Optické antikolízne systémy

Sú založené na princípe vysielania svetelného laseru voči odrazu. Ak máte 2 žeriavy na rovnakej dráhe a chcete zaistiť, aby sa nezrazili, potom na jeden žeriav nainštalujete vlastnú jednotku, čo je vysielač a prijímač v jednej krabičke, a na druhý žeriav upevníte odrazové sklíčko. Pretože sa žeriav na dráhe pri jazde (obzvlášť pri rozjazde a brzdení) mierne vychyľuje (nejde úplne kolmo), svetelný lúč z vysielača sa tak mierne chveje a kmitá do strán. Práve preto niekedy odporúčame použiť 2 či dokonca 3 odrazky, na ktoré svetlo laseru dopadá. Odrazové sklíčko by malo byť namontovaná čo najviac kolmo voči vysielaču.

Pre antikolíziu dvoch žeriavov voči sebe je nutné použiť dva tieto systémy: na prvý žeriav umiestniť jednotku a naproti nemu na druhý žeriav inštalovať odrazové sklíčko, a na druhý žeriav upevniť jednotku a naproti nemu na prvý žeriav takisto inštalovať odrazové sklíčko. Na zamedzenie zrážky jedného žeriavu s pevnou časťou vám postačí iba jedno zariadenie (teda jeden vysielač a odrazové sklíčko).

Výhody

  • Nízka cena.
  • Jednoduchá montáž.

Nevýhody

  • Malá odolnosť voči zaprášeniu šošovky vysielača.
  • Nie príliš presné nastavenie spínacej vzdialenosti medzi žeriavmi.
  • Dosah maximálne do približne 10 až 12 m.
  • Blokujú žeriavy na nastavenú vzdialenosť bez ohľadu na ich okamžitú rýchlosť.

Mikrovlnné antikolízne systémy

Sú založené na princípe Dopplerovho javu (v podstate ide o princíp radaru). Namiesto svetelného lúča je vysielaný zväzok elektromagnetického vlnenia. Toto vlnenie jednoduchšie preniká prachom, parou či inými potenciálnymi prekážkami. Zariadenie je tvorené dvoma parabolami – vysielacou a prijímacou. Na každom žeriave je umiestnená jedna, a sú nasmerované vzájomne voči sebe.
Vysielaný lúč (zväzok) má určitý vyžarovací uhol, takže paraboly nie sú tak veľmi citlivé na presné nasmerovanie na seba, ako pri optickom systéme s odrazovým sklíčkom.

Na zamedzenie zrážky dvoch žeriavov voči sebe, ako aj pre zamedzenie zrážky jedného žeriavu s pevnou prekážkou, sú použité vždy dve paraboly, nasmerované voči sebe. Rozdiel je iba v tom, že pri dvoch žeriavoch ide o dve plnohodnotné paraboly (vysielajú i prijímajú a blokujú žeriavy), zatiaľ čo pri jednom žeriave voči pevnej časti je parabola umiestnená na pevnej časti iba ako pasívny odrážač.

Výhody 

  • Vhodné do (relatívne) prašného prostredia, jednoducho preniká i prachom, parou.
  • Má dosah až 25 m.
  • Meria i okamžitú rýchlosť žeriava, teda žeriav brzdí úmerne s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť (pri pomalej jazde dovolí bližšie zídenie žeriava k sebe a naopak).

Nevýhody

  • Sú drahšie ako optický antikolízny systém.

Špeciálne antikolízne systémy

Sú to zariadenia zostavené na mieru danej situácii. Ide o eventuality ako antikolízie žeriavov nad sebou či žeriavov voči technológiám, ktoré sú umiestnené na zemi (robot s ramenom). Tu sa používa prepojenie žeriavu pomocou rádiomodemov, meranie okamžitej pozície žeriavov sa vykonáva laserom a vymedzenie kolíznej plochy spínačmi po trase žeriavu. V prípade požiadavky na riešenie antikolízneho systému na mieru je z našej strany potrebné prezrieť si miesto, na ktoré náš systém požadujete, a podľa tejto prehliadky potom zostavíme konkrétnu ponuku na riešenie vášho problému.