Ako vybrať váhu na vysokozdvižný vozík

V sortimente máme dva druhy váh na vysokozdvižné vozíky – váhy napojené do hydrauliky zdvihu vozíka a váhy založenej na princípe vážiacej dosky. Na nasledujúcich riadkoch sa dočítate, aké sú medzi nimi rozdiely a čo by ste pred nákupom tohto typu váhy mali vziať do úvahy.  

Váha napojená do hydrauliky zdvihu vozíka

Princíp: Sníma sa tlak oleja v hydraulike pod piestom zdvihu. Tento tlak sa prepočítava na hmotnosť bremena.

Výhody

 • Nižšia cena.
 • Vysoká mechanická odolnosť proti poškodeniu.
 • Neznižuje nosnosť vozíka. 

Nevýhody

 • Nižšia presnosť váženia (cca okolo +-20 kg), dané princípom váženia.
 • Presnosť váženia ovplyvňuje i technický stav zdvihu vozíka.
 • Citlivosť na výšku zdvihu, v ktorej se váži.
 • Nutnosť zapojenia hydraulického obvodu zdvihu vozíka (vložiť odbočku - Téčko).

Váha založená na princípe vážiacej dosky

Princíp: Vážiaca doska s tenzometrickými snímačmi sily, vložená medzi nosnú dosku ISO a vidly.

Výhody

 • Jedna z najpresnejších metód váženia na VZV.
 • Nezávislosť na výške zdvihu.

Nevýhody

 • Vyššia cena.
 • Znižuje nosnosť vozíka o samotnú hmotnosť dosky a mierne posúva ťažisko VZV dopredu (o hrúbke dosky).
 • Nižšia mechanická odolnosť proti poškodeniu.
 • Nutné vedenie kábla od dosky do kabíny.

Akú váhu na vysokozdvižný vozík teda zvoliť?  

Ak chcete vážiť čo najpresnejšie, potom zvoľte vážiacu dosku. Ale musíte počítať predovšetkým s nižšou mechanickou odolnosťou váhy.
Ak postačí presnosť váženia cca 20 kg, alebo ak očakávate hrubšie zaobchádzanie s vozíkom, potom zvoľte váhu do hydrauliky.
Ak nemôžete znižovať nosnosť vozíka (o cca 180 kg), potom tiež zvoľte váhu do hydrauliky.