Ako vybrať váhu na vysokozdvižný vozík

V sortimente máme dva druhy váh na vysokozdvižné vozíky – váhy napojené do hydrauliky zdvihu vozíka, a váhy založené na princípe vážiacej dosky. Na nasledujúcich riadkoch sa dočítate, aké sú medzi nimi rozdiely a čo by ste pred nákupom tohto typu váhy mali vziať do úvahy.

Váha napojená do hydrauliky zdvihu vozíka

Princíp váhy tkvie v tom, že sa sníma tlak oleja v hydraulike pod piestom zdvihu. Ten sa prepočítava na hmotnosť bremena.

Výhody týchto váh

 • Nižšia cena.
 • Vysoká mechanická odolnosť voči poškodeniu.
 • Neznižuje sa nosnosť vozíka.

Nevýhody

 • Nižšia presnosť váženia (+-20 kg).
 • Presnosť váženia ovplyvňuje aj technický stav zdvihu vozíka.
 • Citlivosť na výšku zdvihu, v ktorej se váži.
 • Nutnosť zapojenia hydraulického obvodu zdvihu vozíka.

Váha založená na princípe vážiacej dosky

Vážiaca doska disponuje tenzometrickými snímačmi sily, vloženými medzi nosnú dosku ISO a vidly.

Výhody

 • Jedna z najpresnejších metód váženia na VZV.
 • Nezávislosť na výške zdvihu.

Nevýhody

 • Vyššia cena.
 • Znižuje nosnosť vozíka o samotnú hmotnosť dosky a mierne posúva ťažisko VZV dopredu (približne o hrúbku dosky).
 • Nižšia mechanická odolnosť proti poškodeniu.
 • Nutné vedenie kábla od dosky do kabíny.

Akú váhu na vysokozdvižný vozík si vybrať?

Ak chcete vážiť čo najpresnejšie, zvoľte si vážiacu dosku. Avšak musíte počítať predovšetkým s nižšou mechanickou odolnosťou váhy.

Ak postačí presnosť váženia približne 20 kg, alebo ak očakávate hrubšie zaobchádzanie s vozíkom, potom zvoľte váhu do hydrauliky.

Ak nemôžete znižovať nosnosť vozíka, potom si takisto radšej vyberte váhu do hydrauliky.