Ako vybrať obmedzovač preťaženia na žeriavy

Za prvé je treba spomenúť voľbu princípu snímania zaťaženia a s tým súvisiaci výber snímača sily.
V sortimente máme tieto snímače sily:

 • snímač na lano (rad SL),
 • snímač do pevného závesu lana (rad PKN),
 • snímač do telesa ložiska lanového bubnu (rad LB).

Snímač na lano (řada SL)

Už názov snímača hovorí, že sa montuje priamo na nosné lano ako svorka prichytená k tomuto lanu. Z toho vyplýva, že inštalácia snímača je na pevný koniec lana, alebo pod vyrovnávaciu kladku. Teda na žeriavy s lanovaním 2/1, 4/1, 4/2 apod. Nie je možné ho nainštalovať napr. na žeriavy s lanovaním 6/2, pretože pri tomto spôsobe lanovania nie je pevný koniec lana ani vyrovnávacia kladka.

Výhody 

 • Lacné riešenie.
 • Jednoduchá montáž.
 • Tento snímač nie je nosný prvok, teda bez zásahu do konštrukcie nosných častí žeriavu.

Nevýhody

 • Znižuje výšku zdvihu o vlastnú dĺžku snímača (teda cca. 230 mm).
 • Časovo menej stabilné meranie zaťaženia (mení sa so starnutím lana, dané princípom). Je teda nutné častejšie prevádzať prekalibrovanie.
 • Pri výmene lana je nutné snímač z lana dať dolu a potom previesť novú kalibráciu.
 • Horší prístup k samotnému snímaču (pri inštalácii či servisu), často je nutné použiť montážnu plošinu.
Odporúčanie: Ak požadujete lacné riešenie obmedzovače preťaženie s jednoduchou montážou na žeriavy, pri ktorých sa laná nevymieňajú príliš často, je tento snímač vhodnou voľbou.

Snímač do telesa ložiska lanového bubna (rad LB)

Z konštrukčného i užívateľského hľadiska je toto riešenie najlepšou voľbou. Veľmi elegantný obmedzovač preťaženia. Je určený na žeriavy so symetrickým navíjaním lana na bubon (2 konce lana navíjajúce sa od krajov do stredu bubna). Teda lanovanie 4/2, 6/2 apod.

Výhody 

 • Neznižuje výšku zdvihu.
 • Dlhodobo úplne stabilné meranie zaťaženia zdvihu (prakticky nie je nutná opakovaná kalibrácia).
 • Veľmi presné snímanie zaťaženia (vzhľadom k použitiu ako obmedzovače preťaženia).
 • Nezávisí na výmene lana.
 • Je to pevná súčasť žeriavu.
 • Minimálna možnosť jeho mechanického poškodenia pri práci na mačke žeriava.

Nevýhody

 • Drahšie riešenie (ale na druhú stranu vyvážené prakticky bezúdržbovou prevádzkou, bez nutnosti prekalibrácie).
 • Relatívne zložitejšia montáž.
Odporúčanie: Ak požadujete kvalitné a dlhodobo stabilné riešenie obmedzovače preťaženia na žeriavy s akoukoľvek prevádzkou, s minimálnou možnosťou jeho poškodenia a nechcete sa starať o kontrolu kalibrácie, je tento snímač vhodnou voľbou.

Snímač do pevného závesu lana (rad PKN)

Montuje sa na pevný koniec lana (ako nosný prvok medzi koniec lana s lanovým zámkom a pôvodný čap). Teda na žeriavy s lanovaním 2/1, 4/1 apod. V princípe je to meranie podobné ako so snímačom na lano (SL), ale oproti tomuto snímači SL je tento spôsob merania výrazne presnejší a dlhodobo stabilný. Oproti SL má trochu zložitejšiu montáž. Výšku zdvihu znižuje o niečo menej, než snímač SL (rádovo 160 mm).

Výhody 

 • Dlhodobo úplne stabilné meranie zaťaženie zdvihu (prakticky nie je nutná opakovaná kalibrácia).
 • Veľmi presné snímanie zaťaženia (vzhľadom k použitiu ako obmedzovača preťaženia).
 • Nezávisí na výmene lana.
 • Je to pevná súčasť žeriavu.
 • Oproti SL je menej náchylný na mechanické poškodenie pri práci na mačke žeriavu.

Nevýhody

 • Oproti SL je trochu drahší (ale na druhú stranu vyvážene praktický bezúdržbovou prevádzkou, bez nutnosti prekalibrácie).
 • Znižuje zdvih o cca. 160 mm.
 • Trochu zložitejšia montáž než pri snímači SL.
 • Snímač je nosný prvok (oproti SL).
 • Horší prístup k samotnému snímači (pri inštalácii či servisu), často je nutné použiť montážnu plošinu.
Odporúčanie: Ak máte pevný koniec lana a požadujete dlhodobo stabilné riešenie obmedzovača preťaženia na žeriavy s akoukoľvek prevádzkou, nechcete sa starať o kontrolu kalibrácie a nie je priorita predovšetkým cena, je tento snímač vhodnou voľbou.


Druhým hľadiskom je voľba vyhodnocovacej jednotky:

Jednotky radu OP5 je možné pripojiť k akémukoľvek snímaču obmedzovača preťaženia (SL, LB, PKN).

Ak máte žeriav iba s jedným zdvihom, použite jednotku OP5-1A. K nej sa pripojí jeden snímač sily..
Ak máte žeriav s dvomi zdvihmi na jednej spoločnej mačke, použite jednotku OP5-2A. K nej sa pripoja snímače sily od oboch zdvihov.
Zvoľte si napájacie napätie (v rozbaľovacom menu pri zvolenej jednotke).
Pre väčšinu aplikácií voľte jednotky bez prípony -DLT. Majú všetky ovládacie prvky úkryty pod viečkom, obsluhe neprístupné, čo je pri obmedzovači preťaženia žiadúce.
V prípade, že požadujete mať ovládacie prvky na viečku, vrátane displeja (teda prístupné i po zavretí viečka), voľte jednotky s príponou -DLT.