Ako vybrať lapač hmyzu

Už máte dosť piskľavého bzučania komárov a múch? Riešením je si kúpiť elektrický lapač hmyzu. Rozdeľujú sa na tieto dve skupiny:

Ako fungujú lapače hmyzu s vysokonapäťovou mriežkou?

Hmyz je nalákaný namodralým svetlom zo žiariviek lapače (komári, osy, octomilky a ďalší otravný hmyz letí k svetlu). V okamihu, keď dosadne na kovové mriežky vo vnútri lapača, je zabitý vysokým napätím (cca 3,7kV). Potom padá na misku, ktorá je na dne vo vnútri lapača. Sú to tipy rady CAPTURE.

Hubiče hmyzu s vysokonapäťovou mriežkou vyberajte podľa veľkosti a teda aj približné účinné plochy, z ktorej je schopný hmyz vychytať. Účinná plocha je daná predovšetkým dosvitom žiariviek (teda ich výkonom).

Ako sa zbavíte hmyzu pomocou lapača s lepiacou fóliou?

Pri lapačoch s lepiacou fóliou je hmyz opäť nalákaný namodralým svetlom zo žiariviek lapača (hmyz letí k svetlu). Akonáhle sa dotkne lepiacej fólie, prilepí sa. Je to princíp "starej dobrej" osvedčenej mucholapky, s tým, že hmyz je nalákaný k fólii svetlom, čo výrazne zvyšuje jej účinnosť.

Lapače komárov s lepiacou fóliou zvoľte podľa vodotesnosti lapača. Ak máte v záujme hubič používať doma či v inom suchom prostredí, postačí klasické prevedenie, konkrétne sa jedná o typy MG20 či IGLUCN. Ak ho potrebujete nainštalovať do vlhkého prostredia (chlievy, vlhké pivnice, výrobne potravín apod.), odporúčame zvoliť vodotesný typ ITRAP30, ktorý má elektrickú časť s krytím proti vlhkosti a prachu (IP65).