Pomôcky pre dyslektikov, pre základné školy a logopédie

Pomôžte školákom s dyslexiou

Pomôžte školákom s dyslexiou

Dyslexia malého školáka znevýhodňuje pred ostatnými deťmi a výrazne mu sťažuje učenie. Deti s dyslexiou na prvom stupni základnej školy potrebujú viac starostlivosti, a tak rodičia a pedagógovia stále hľadajú nové a účinnejšie kompenzačné pomôcky, aby deťom s touto komplikáciou pomohli. Jednou z nich je bzučiak k nácviku výslovnosti. Ide o opticko-akustickú pomôcku na trénovanie správnej artikulácie slabík, slov a držanie rytmu reči. Dá sa takisto využiť v hudobných školách na cvičenie hudobného rytmu.

Viac informácií

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Účinná a všestranná pomôcka

Bzučiak môže dieťa používať denne, či už je v škole alebo doma, a nepretržite tak zlepšovať sluchové vnímanie, ktoré je pre čítanie veľmi dôležité. Nácvik prebieha formou hry, takže si ho deti rýchlo osvoja. Bzučiak sa bez problémov vojde do aktovky a jeho batéria vydrží zhruba pol roka.