Pomôcky pre dyslektikov, pre základné školy a logopédie

Pomôžte školákom s dyslexiou

Pomôžte školákom s dyslexiou

Dyslexia malého školáka znevýhodňuje pred ostatnými deťmi a sťažuje mu aj ostatné učenie. Vplyvom dyslexia a neschopnosti správne prečítať zadanej učivo môže dieťa zaostávať aj v ostatných vyučovacích predmetoch, pretože dyslexia mu znemožňuje správne pochopiť zadania. Deti s dyslexiou potrebujú viac starostlivosti na prvom stupni ZŠ. Rodičia i pedagógovia stále hľadajú nové a účinnejšie kompenzačné pomôcky, ako deťom s dyslexiou a logopédie pomôcť. Pomôžte vášmu dieťaťu zakúpením pomôcky pre dyslektikov - bzučiaka k nácviku výslovnosti. Bzučiak môže dieťa používať denne doma, a zlepšiť tak sluchové vnímanie, ktoré je na čítanie dôležité.

Viac informácií

Ako bojovať s dyslexiou ? Vyskúšajte bzučiak pre dyslektikov k nácviku čítania . Naučte deti čítať hravou formou. Stále viac detí dnes trpí poruchami učenia a hyperaktivotou. Jednou z najčastejších porúch učenia je dyslexia. Dyslexia je veľkou záťažou pre dieťa učiace sa čítať, pre pedagógov v škole i pre rodičov. Výskumy odhadujú, že poruchy učenia v rôznych formách, postihujú až dve deti z desiatich. Takže na každú školskú triedu pripadá podľa štatistík minimálne jedno dieťa s dyslexiou .

Je to ťažké. Písmeno i slabiku preskočím.
Kedy už sa mami,
čítať naučím?
S bzučiakom na čítanie to pôjde samo.