Vstavané váhy do zdvíhacích zariadení

Váhou vstavanú priamo do zdvíhacieho zariadenia je myslená taká konštrukcia váhy, kedy mechanickej i elektronickej časti váhy sa stávajú pevnou a neoddeliteľnou súčasťou existujúceho (či nového) zdvíhacieho zariadenia. Časti nutné pre vstavanie snímačov sily a ďalšej elektroniky sa konštrukčne prispôsobia existujúcemu zdvíhaciemu zariadeniu. Jedná sa teda o principiálne typizovaný vážiaci systém s konštrukčnými úpravami prispôsobenými danému zdvíhaciemu zariadeniu.

  • Ide o riešenie váh na mieru na staré i nové žeriavy.
  • Váha sa stáva súčasťou zdvíhadla. Vo väčšine prípadov neznižuje oproti závesným váham zdvih, nie je nutné je oproti závesným váham dobíjať - napája sa priamo z žeriavu.
  • Má výrazne komfortnejšie užívateľské vlastnosti oproti závesným váham - veľkoplošné displeje s výbornou čitateľnosťou, ovládacie panely v kabíne žeriavnika.
  • Veľká škála možností komunikácie s nadriadeným PLC mimo žeriav.
  • Možnosť dodania váh aj v "obchodnom" prevedení (stanovené meradlo).
  • Možnosť funkcie váhy súčasne aj ako obmedzovače preťaženia.

vážiaca kladnica vážiaca kladnica

Obľúbené riešenie vstavaných váh. Prakticky neznižuje výšku zdvihu. Presnosť váženia je zo všetkých variantov najvyššej - až 3000 dielikov. Jednoduchá montáž i servis. Robustné prevedenie. Dodáva sa aj vo variante s tepelným štítom - pre liace váhy. Napájanie buď cez káblový bubon z mačky alebo vstavaným akumulátorom a následne spojenie rádiomodemami.Dvojitý rám mačky Dvojitý rám mačky

Neznižuje výšku zdvihu. Presnosť váženia až 3000 dielikov. Pokiaľ sa nejedná o nový žeriav, potom toto riešenie vyžaduje pomerne rozsiahly zásah do konštrukcie mačky. Nevyžaduje káblový bubon. U niektorých typov žeriavov konštrukčne nie je možné vykonať.

 

Vážení na traverze

Zabudovanie snímačov sily priamo do telesa traverzy, alebo medzi traverzu a hák či kladnica.
Presnosť váženia až 3000 dielikov. Konštrukčné prispôsobenie existujúcej traverzie. Možno teda vstavať
váhu aj do starších traverz.
Vážení vyrovnávacích kladiek Váženie vyrovnávacich kladiek

Neznižuje výšku zdvihu. Presnosť váženia závisí od spôsobu zlaňovanie - obvykle cca. 1000 dielikov. Nie je potreba káblový bubon. Toto riešenie nie je citlivé na prípadné hrubé zaobchádzanie s kladnicou. Nutné vážiť vo výške, v ktorej bola váha vynulovaná (váži sa aj laná). Možnosť priameho pripojenia snímačov sily do zobrazovacieho veľkoplošného displeja umiestneného na mačke žeriavu.

Váženie v pevnom závese lana

Váženie v pevnom závese lana Jednoduché riešenie váhy. Vo väčšine prípadov však zníži výšku zdvihu. Presnosť váženia závisí od spôsobu zlaňovania - obvykle cca. 1000 dielikov. Nie je potrebný káblový bubon. Toto riešenie nie je citlivé na prípadné hrubé zaobchádzanie s kladnici. Nutné vážiť vo výške, v ktorej sa váha nulovala (váži sa aj laná). Možnosť priameho pripojenia snímačov sily do zobrazovacieho veľkoplošného displeja umiestneného na mačke žeriavu. Váha v tomto prevedení býva citlivejšia na kývanie zaveseného bremena.

Váženie v telese ložiska lanového bubna

Váženie v telese ložiska lanového bubna Jednoduché orientačné váženie. Presnosť váženia cca. 500 dielikov (závisí od spôsobu zlaňovanie), vážiť sa musí vo výške zdvihu, v ktorej bola váha vynulujú (váži sa aj laná). Neznižuje výšku zdvihu. Mechanicky veľmi odolné prevedenie, prakticky nezávislé na spôsobe práce so žeriavom. Vhodné na obmedzovače preťaženie. Jednoduchá výmena snímače sily.

Váhy na neštandardné žeriavy

Ak pre daný žeriav nevyhovie žiadna zo štandardných konštrukcií vstavanej váhy, prevádzame vstavanie váh na mieru pre daný žeriav. Konštrukcia je potom vykonaná na základe technickej prehliadky a oměření existujúcej konštrukcie zdvíhadla.

Veľkoplošný displej na moste žeriavu

Veľkoplošný displej na moste žeriavu LED červeno svietiace displeje so znakmi veľkosti 100 mm či 200 mm.
Kovové robustné prevedenie, vhodné aj do ťažkých prevádzok (zlievarne, kováčne a pod.).
Možnosť doplnenia o žiaruvzdorné sklo (zvyčajne pre liace žeriavy) či kovovú ochrannú mriežku proti odlietajúcim štiepkam (druhovací žeriavy a pod.).
Dátové výstupy RS232, RS485, USB, rádiomodem, Profibus, Ethernet.

Displej v kabíne žeriavnika

Displej v kabíne žeriavnika LED či LCD prevedení, kovové, robustné, vhodné do priemyselných podmienok.
Od jednoduchých typov so základnými funkciami (nulovanie, tarovanie) až po multifunkčné displeje s možnosťou zadávania zloženia zdelnenia, tlače vážnych lístkov, komunikáciou s počítačom, sčítanie hmotností podľa druhu suroviny a pod ..
Ovládacie tlačidlá od typu fóliové klávesnice až po robustný veľkoplošná tlačidlá pre prácu v rukaviciach.

Diaľkové ovládanie váhy

Diaľkové ovládanie váhy Rádiový diaľkový ovládač v jednoduchej forme kľúčenky či v robustnom vyhotovení pre ťažké prevádzky. Ovládače rôznych typov od jednoduchých dvoutlačítkových (nula, tara) až po mobilné LCD displeja s fóliovou klávesnicou, flash pamätí ( "fleshky"), možnosťou zadania dát, komunikáciou s PC a pod.

Prenos dát do počítača vo velíne

Prenos dát z váhy na žeriave do počítača. Môže byť v prevedení:
- offline, kedy v jednotke v kabíne je vložený USB flash disk, na ktorý sa ukladajú naváženej hmotnosti, dátum a čas váženia, zadané parametre a pod.
- online, kedy váha na žeriave je trvalo spojená rádiomodemami s počítačom vo velíne. Môžu sa odosielať ako dáta z počítača do žeriavu (vsázkovacie žeriavy a pod.), Tak dáta z váhy do počítača (tlač vážnych lístkov, ukladanie dát do tabuliek Excel a pod.).

Spracovanie vážnych dát na počítači

Spracovanie vážnych dát na počítači Programové spracovanie vážnych dát podľa požiadaviek zákazníka. Evidencia vážnych lístkov, tlač vážnych lístkov, pre zlievarne zostavovanie zavážania počítači a následné prenesenie do kabíny žeriavnika. Možnosť komunikácie s viacerými váhami (plošinová, žeriavová), napojenie do jedného spoločného systému.

 
Neváhajte nás kontaktovať