FORMATIC LOGGER6 -

Výrobca:Format 1

Zariadenie je určené pre sledovanie vyťaženia zdvíhacích a iných zariadení podľa normy STN ISO 12482, teda obdoba funkcie "čiernej skrinky". Súčasne môže plniť v spojení s tenzometrickým snímačom sily funkciu obmedzovača preťaženiu sledovaného zdvíhacieho zariadenia. Uplatnenie však nájde aj v iných odboroch vyžadujúcich sledovanie vyťaženia strojov (prevádzkové hodiny, cykly zaťaženia a pod.).

V spojení s počítačom umožní užívateľovi viesť prehľadnú tabuľku vyťaženie zdvíhacieho zariadenia. Vďaka záznamu reálneho dátumu a času k niektorým sledovaným udalostiam na zariadení môže používateľ sledovať činnosť pracovníkov so zvereným zdvíhacím zariadením. Ak je na žeriave už inštalované naše vážiace zariadenie, je možné FORMATIC LOGGER6 do tohto systému včleniť, čím snímače sily z tejto váhy sú súčasne využívané pre FORMATIC LOGGER6.

PARAMETRE:
Napájanie 230VAC.
Rozmer 400 × 200 × 80 mm.
Galvanicky oddelené vstupy a výstupy cez relé.
Jednoduchá membránová klávesnica.
Vysoko svietivý červený 2x8-miestny LED displej vysoký 10 mm.
Konštrukčne určené pre montáž na držiak.
Krytie IP66.
Nastavenie a kalibrácia pomocou setup menu z klávesnice.

HARDVÉROVÉ VYBAVENIE:
2 analógové vstupy pre pripojenie tenzometrických snímačov sily (možnosť súčasnej obsluhy dvoch zdvihov) 8 digitálnych vstupov (sledované vstupy pojazdov zdvíhacieho zariadenia).
4 reléové výstupy (obmedzovače preťaženie).
Zbernica RS485 (možnosť prepojenia s našimi ďalšími komponentmi, napr. Váhou pod.).
Zbernica RS232 (výstup do PC).
Zbernica USB (výstup do PC) zálohované hodiny reálneho času.
Obsiahla pevná pamäť dát nezávislá na napájacom zdroji LED displej s klávesnicou pre pohodlnú obsluhu a kalibráciu zariadenia.
Robustné vyhotovenie celej skrine s ohľadom na predpokladané prevádzkové podmienky ťažších prevádzok.

FUNKCIA "ČIERNE SKRINKY":

 • záznam prevádzkových hodín jednotlivých pojazdov zdvíhacieho zariadenia (pojazd mostu, mačky, zdvihu ...),
 • záznam počtu zopnutí jednotlivých pojazdov zdvíhacieho zariadenia (pojazd mostu, mačky, zdvihu ...),
 • záznam počtu pracovných cyklov jednotlivých zdvihov zdvíhacieho zariadenia,
 • záznam počtu pracovných cyklov rozdelených podľa zaťaženia zdvihu,
 • záznam počtu, dátumu a času preťaženie zdvihov,
 • priemerná hmotnosť zdvihaných bremien záznam počtu pracovných cyklov zdvihov,
 • celková nazdvihaná hmotnosť bremien,
 • dátum a čas začiatku sledovania,
 • a ďalšie užívateľské funkcie.
FUNKCIE OBMEDZUJÚCE PREŤAŽENIE:
 • FORMATIC LOGGER6 plní funkciu obmedzovača preťaženia dvoch samostatných zdvihov. Oba zdvihy môžu byť vyhodnocované samostatne, alebo združene. Prvá možnosť je vhodná pre žeriavy s dvoma samostatnými zdvihmi (hlavný a pomocný), druhá možnosť je optimálna pre žeriavy Traverzové a drapákové.
 • Funkciu obmedzovača preťaženia možno ľubovoľne prispôsobiť konktétnemu (i atypickému) zdvíhaciemu zariadeniu. Výstupné relé môžu reagovať na preťaženie každého zdvihu samostatne, alebo navyše na súčet zaťaženia oboch zdvihov (vhodné pre drapákové a Traverzové žeriavy).
 • FORMATIC LOGGER6 je schopný pripojenia k ľubovoľnému nášmu tenzometrickému snímaču sily. Uloženie snímača sily do existujúceho zdvihu vykonávame kompletne od konštrukcie cez výrobu, montáž až po kalibráciu celého kompletu.

KOMUNIKÁCIA S PC:

 • voliteľne RS232 alebo USB port,
 • komunikačný softvér pre PC je súčasť dodávky.
PREDLŽUJÚCE MOŽNOSTI ZARIADENIA:
Pretože sme výrobcovia tohto zariadenia (hardvér aj softvér), prispôsobujeme zariadenie konkrétnym požiadavkám používateľa. Medzi obvyklé prispôsobenie patrí rozšírenie počtu vstupov a výstupov, spojenie s našou váhou vstavanou do zariadenia, modifikácie zariadenia pre špeciálne žeriavy (s viacerými mačkami či zdvihmi, s premenlivým zaťažením a pod.).

MONTÁŽ, SERVIS, OPRAVY:
Naša firma vykonáva:
 • Montáž a kalibráciu zariadenia, zaškolenie obsluhy priamo na mieste u zákazníka servis popr. opakovanú kalibráciu tiež priamo na mieste u zákazníka opravy ako u zákazníka, tak po zaslaní poštou v našich dielňach.
 • Telefonická či osobná podpora na mieste u zákazníka je možná priamo s autormi hardvér aj softvér zariadenia.
Spýtajte sa nás
Po-Pi6:30-16:00
Štátne sviatky-zatvorené-