PT1000

Jednobodový snímač sily PT1000

Tabuľka s nosnosťou:

typ snímača:
nosnosť:
max. rozmer plošiny:
PT1000-3kg 3 kg 350 x 350 mm
PT1000-5kg 5 kg
350 x 350 mm
PT1000-7kg 7 kg
350 x 350 mm
PT1000-10kg 10 kg
350 x 350 mm
PT1000-15kg 15 kg 350 x 350 mm
PT1000-20kg 20 kg
350 x 350 mm
PT1000-30kg 30 kg
350 x 350 mm
PT1000-35kg 35 kg
350 x 350 mm
PT1000-50kg 50 kg
400 x 500 mm
PT1000-100kg 100 kg 400 x 500 mm
PT1000-150kg 150 kg 400 x 500 mm
PT1000-200kg 200 kg 400 x 500 mm
PT1000-250kg 250 kg 400 x 500 mm

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ