Váhové dielce

Váhové dielce sa vyznačujú veľkou robustnosťou, odolnosťou proti bočným silám, základovou doskou s možnosťou zarovnania do roviny na nerovnom povrchu a kvalitnými snímačmi sily.

Ako si vybrať správne váhové dielce pre svoje silo:
  1. Pri výbere snímačov sily je nutné uvažovať hmotnosť sila brutto (teda hmotnosť suroviny vrátane hmotnosti samotného sila). K tejto brutto hmotnosti pridajte aspoň 30 % rezervu.
  2. Zvoľte najbližšiu vyššiu nosnosť váhových dielcov.
Napr. váhové dielce VPS4x5t obsahujú štyri 5-tonové snímače sily, teda celkovo je táto váhová zostava teoreticky na 20 t. Keďže však zaťaženie nôh sila nie je rovnomerné a navyše je nutné uvažovať s ďalšími nežiaducimi silami (rázy, tlak vetra a pod.), odporúča sa táto zostava pre silá len do cca hmotnosti 12 t brutto.
 
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ